Allmän handling

Det är viktigt att alla får läsa det som finns hos kommunen.
Det betyder att alla kan ta reda på vad som
och vad kommunen bestämmer.

Alla kan också se hur politikerna och
tjänstepersonerna sköter sitt arbete.

Det kallas offentlighetsprincipen.

Vad är en allmän handling?

Ett papper som det står skrivet något på kallas handling.

Men e-post, en ljudinspelning eller
en videofilm kan också vara en handling.

Handlingar som finns hos kommunen heter allmänna handlingar.

Det här får du läsa 

Alla får läsa nästan alla allmänna handlingar.

Det betyder till exempel att om du skriver ett brev till kommunen
kan andra läsa brevet hos kommunen.

Journalister från tidningar, radio och TV 
kan också läsa kommunens handlingar.
Sedan kan de göra nyheter av det.

Det här får du inte läsa

Du får till exempel inte läsa handlingar
där det står någonting om en människas sjukdom
eller pengar. 

Du får inte ta med dig handlingarna hem

Du får läsa handlingarna hos kommunen. 
Du kan också skriva av handlingarna eller be att få kopior och ta med dig hem.

Du behöver inte berätta vem du är 

Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.
 
Om du inte får läsa en handling hos kommunen kan du klaga. 
Då ber du om ett papper där det står att kommunen inte låtit dig läsa handlingen.
Sen skriver du till Kammarrätten och överklagar beslutet.

Senast uppdaterad: 2020-11-16