Borgerlig vigsel

Den som inte vill viga sig kyrkligt kan beställa tid hos kommunen för en så kallad borgerlig vigsel. Vigseln kan antingen ske i vigselrummet i Stadshuset eller på en annan plats man kommer överens om i samband med bokningen av vigseln. Vigseln är kostnadsfri. Vi bör dock få in alla handlingar minst tio arbetsdagar före vigseldatumet.

Vigselförrättare

I Bodens kommun har vi nedanstående vigselförrättare.

Kenneth Backgård (NS) Ledamot i kommunfullmäktige
Eivy Blomdahl (S) Ledamot i kommunfullmäktige
Gösta Eriksson (MP) Ersättare i kommunfullmäktige
Béatrice Öman (S) Ledamot i kommunfullmäktige
Olle Lindström (M) Ledamot i kommunfullmäktige
Anna-Karin Nylund (S) Ledamot i kommunfullmäktige
Bosse Strömbäck (V) Ledamot i kommunfullmäktige
Maria von Schantz (M) Ledamot i kommunfullmäktige
Erika Sjöö (NS) Ledamot i kommunfullmäktige
Astrid Sundström Lindström (C)  
Leif Pettersson (S)  
Jan-Olov Bäcklund   
   


Hindersprövning

Innan man bokar tid för en borgerlig vigsel ansöker parterna gemensamt om hindersprövning. Det gör man hos Skatteverket. Du kan få information om hindersprövning  via Skatteverkets webbplats, se länk i länklistan på den här sidan.

Om hinder saknas utfärdas Intyg hindersprövning och Intyg vigsel, som gäller i fyra månader. Dessa blanketter skall lämnas in till Kansliet i samband med beställning av vigseln.

Efternamn

Anmälan om efternamn kan göras i samband med ansökan om hindersprövning.

Vittnen

Vid vigselakten skall två vittnen närvara. Det kan vara släktingar eller bekanta. Om man inte vill ha egna vittnen så kan kommunkansliet ordna vittnen för vigseln om den sker under kontorstid och på stadshuset.

Den som ej är myndig 

Den som är under 18 år måste begära tillstånd hos länsstyrelsen i det län man bor, för att få ingå äktenskap.

Beställ tid via medborgarservice, kontaktuppgifter finns på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2020-11-12