Budget- och skuldrådgivning

Har du frågor om din privatekonomi?

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter, eller vara i en situation
då ekonomin behöver ses över. 
Bodens budget- och skuldrådgivning är till för dig som behöver hjälp
med att hitta lösningar på ekonomiska problem
eller få svar på frågor om privatekonomi.

Vi kan till exempel hjälpa dig med att:

  • göra en budget
  • vara någon att prata om din ekonomi med
  • se över dina skulder
  • göra ansökan om skuldsanering
  • göra uppgörelser med dina fordringsägare

Rådgivningen är gratis och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. 

Kontakta Medborgarservice för att nå dem.

Senast uppdaterad: 2020-11-16