Elevhälsan

Barns och ungdomars hälsa och trivsel är viktig
för att skolarbetet ska gå bra.

Därför finns det flera personer på skolorna
som jobbar för att barnen och ungdomarna
ska må bra.

De personerna har jobb som
skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och psykologer.
Tillsammans kallas de för elevhälsan.

De finns för att ge stöd till skolans barn och ungdomar
och personal.

Vill du veta mer kan du kontakta Medborgarservice.

Senast uppdaterad: 2018-10-04