Faktagranskningspolicy

Bodens kommuns webbsida har flera hundra artiklar och flera tusen sidor om information i olika frågor och inom olika områden. Vi jobbar aktivt med att hålla dem uppdaterade och fakta checkar innehållet med organisationens experter samt externa experter.

Som myndighet vill vi värna om att vår fakta är korrekt och professionellt framlagd. I en era av fake news är det viktigt att vi jobbar aktivt med källkritik och vi vill att våra medborgare ska känna sig trygga med den informationen vi ger ut.

Därför faktagranskar organisationens experter sina respektive områden på hemsidan, för att se till att informationen är aktuell. Du kan se när sidan granskades längst ned på sida ”senast uppdaterad DATUM”. Vissa sidor uppdateras mer frekvent än andra då vissa delar av organisationen förändras i högre takt än andra. Fakta fel rapporteras enkelt till kommunens växel på 62 000 eller till komm@boden.se. Ange sidnamn och faktafel.

Senast uppdaterad: 2021-05-04