Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Du kan få färdtjänst om du på grund av en varaktig funktionsnedsättning
har stora svårigheter att gå eller resa med buss. 

Ansökan kan göras via e-tjänst eller i andra hand via telefon till medborgarservice.

 

Senast uppdaterad: 2018-09-11