God man

Om du är sjuk eller har funktionsnedsättning kan du få hjälp av en god man.

En god man kan bland hjälpa dig att betala räkningar
och ansöka om den hjälp du behöver för att vardagen ska fungera. 
En god man kan också hjälpa dig att teckna avtal.

En god man eller förvaltares uppdrag är inte att utföra praktiska sysslor
som att handla eller städa. 
En god mans uppgift är heller inte att följa med till läkare, tandläkare eller frisör.

Det är frivilligt att ha god man. Du söker om god man eller förvaltare direkt hos Luleå tingsrätt.
Tingsrätten beslutar om du ska få en god man eller förvaltare och vad gode mannen ska hjälpa dig med.

Kontakta överförmyndarenheten om du har frågor.

Tel. 0921-628 16
Telefontid måndag till torsdag kl 8.30-9.30
Övrig tid kan meddelande lämnas via e-post eller via kommunens medborgarservice, tel. 0921-62 000.​

Senast uppdaterad: 2019-01-29