Särskilt stöd i skolan

Det är viktigt att alla elever når skolans mål.
En del elever kan behöva lite mer stöd för att nå målen.

Den elev som behöver kan få låna ett digitalt lärverktyg
som hjälp i skolarbetet.
Den kan användas hela skoldagen men också hemma.

Boden har både grundsärskola och gymnasiesärskola.
Grundsärskolan finns på Prästholmskolan och Stureskolan.

Gymnasiesärskola finns på Björknäsgymnasiet.

Vill du veta mer kan du kontakta Medborgarservice.

Senast uppdaterad: 2018-10-04