Unga är med och bestämmer

Unga människor i Boden kan vara med och bestämma
om sådant de tycker är viktigt.

Bodens ungdomsråd

Det finns ett ungdomsråd i Boden.
Ungdomsrådet arbetar för att ungdomar i Boden
ska få vara med och påverka saker.
Saker som ungdomar tycker är viktiga.


Bodens ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är i november varje år.
Då lämnar ungdomar förslag till kommunen sedan
lyssnar Bodens politiker på förslagen.

Förslagen ska göra det bättre för ungdomar i Boden.

Vill du veta mer kan du kontakta Medborgarservice.

Senast uppdaterad: 2018-10-04