Vad kommunen gör

Kommunen sköter om många saker som människorna
som bor i kommunen har nytta av.

Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen och någonstans
där gamla eller sjuka människor kan få hjälp.

Det är kommunen som ser till att det kommer vatten i kranen 
och att dina sopor blir hämtade.

Kommunen plogar och sandar gatorna 
och ser till att vi har elljusspår att åka skidor på.

Kommunen ser också till att det finns brandmän
som hjälper till att göra kommunen trygg och säker.

Vill du veta mer kan du kontakta Medborgarservice.

Senast uppdaterad: 2018-10-04