Våra sopor

Bodens kommun tar hand om dina sopor.
Kommunen har bestämt att vi ska försöka
återvinna så mycket som möjligt av alla sopor.

Det betyder att vi ska använda soporna till ny energi
som till exempel fjärrvärme.

För att soporna ska kunna återvinnas måste de vara sorterade på rätt sätt.

På de här sidorna kan du läsa hur du ska sortera dina sopor.
Klicka på rubrikerna till vänster för att läsa mer.

Senast uppdaterad: 2018-09-11