Villkor för användning av bilder från Bodens kommuns bildarkiv

Du får fritt ladda ner bilder för enskilt bruk. Ska den publiceras någonstans så tar du kontakt med oss genom att e-posta digitaltarkiv@boden.se. Vid all sorts användning ska bylinen Bodens kommuns bildarkiv användas i anslutning till bilden.

Används den i kommersiellt syfte måste alltid ett separat godkännande ges av Bodens kommun. Fråga oss om lov att använda bilden kommersiellt på digitaltarkiv@boden.se.

Senast uppdaterad: 2021-08-19