Boden Alive

Boden Alive ställs in

Bodensarnas årliga stadsfestival Boden Alive som planerats till 16-18 juli kommer i år att ställas in. Eventsommaren i Boden ska nu ställas om, spridas ut och glesas upp för att möta gällande riktlinjer.

Beslutet fattades den 29 april av Boden Events styrelse. Till grund för beslutet finns det gällande förbudet mot sammankomster för över 50 personer i syfte att minska samhällsspridningen av covid-19.  

 

Det känns jättetråkigt, framför allt för de drabbade föreningarna Boden Basket, BBK Fotboll, Trångfors IF, Hedens IF, BBK Handboll, Vittjärvs IK, Boden Hockey och Boden City FC. 

Boden alive - stor (68808)

Senast uppdaterad: 2020-11-12