Lions loppmarknad 2019 blir på Boden arena

Future Norrbotten

Future Norrbotten är en ny prova-på-mässa.

{Texten kommer att uppdateras}

Prova-på mässa 20 — 21 maj 2021 på Boden Arena 

Vi har ett nytt mässupplägg därför att liknande rekryteringssatsningar lett till att andelen förstahandsval ökat bland de gymnasieskolor som deltagit. Med satsningen visar vi på att det i Norrbotten finns stora möjligheter för utbildning, arbete och sysselsättning. Vi siktar främst in oss på niondeklassare och unga vuxna som är på väg att lämna gymnasieskolan.

Future Norrbotten står på två ben. Det ena är att gymnasieskolor har möjlighet att nå potentiella nya elever och visa upp sitt utbud. Det andra är att företag som representerar olika yrken och näringar i Norrbotten finns på plats för att nå ny arbetskraft och visa på möjligheterna för unga som står inför gymnasieval vad studier kan ge för framtida yrken.

Vinnarna är våra unga då vi visar att det i Norrbotten finns goda förutsättningar för utbildning och sysselsättning. Vi ger de unga framtidstro och visar på möjligheterna i framtidens Norrbotten.

 

future norrbotten

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-11-12