Barn som springer på stranden vid Aldersjön.

Popupsommar

Under sommaren 2020 lärde vi oss att ställa om istället för ställa in. Ur detta föddes konceptet Popupsommar och tänk så bra det blir när man jobbar tillsammans.

Vi vill rikta ett stort tack till Bodens energi och Bodens kommun som sponsrat evenemanget. Vi vill även rikta ett stort tack till föreningar, ideella krafter, feriearbetare eller på annat sätt medverkat till att Popupsommar har kunnat genomföras. 

 

 

 

 

sponsorer popupsommar

 

Senast uppdaterad: 2020-09-04