Företagare i Boden

Bodens kommun arbetar för att underlätta företagens tillväxt genom rådgivning, effektiva tillståndsprocesser, snabb markexploatering, finansieringslösningar och nya nätverk.

Senast uppdaterad: 2020-06-15