Anna-Karin Andersson, projektansvarig för Verkstan, och Inger Lundberg, tillförordnad upphandlingschef på Bodens kommun. De båda kvinnorna sitter i varsin fåtölj och samtalar.

Jobba i Boden

I Boden finns det gott om arbetsmöjligheter. Arbetslösheten här är bland de lägsta i landet och för dig som har en utbildning är det generellt enkelt att få tag på ett stimulerande arbete.

Sedan många år tillbaka är det fler som flyttat från Norrbotten än de som flyttat hit. Det innebär att det finns en ökad efterfrågan på arbetskraft inom de flesta yrken. Rekryteringsbehov finns så gott som i alla branscher, exempelvis vård och omsorg, undervisningsyrken, data/IT, bygg- & anläggning (byggnadsarbetare, arbetsledare, ingenjörer), transportyrken och industriell tillverkning. För att säkra kompetensförsörjningen framöver är det väldigt viktigt att fler flyttar hit. 

Nya jobb till regionen 

I och med H2 Green Steels planerade produktionsanläggning för grönt stål finns det stora rekryteringsbehov de närmaste åren. Kopplat till industrins klimatomställning i Norr- och Västerbotten räknar arbetsförmedlingen med att det inledningsvis behövs arbetskraft inom exempelvis mark- och anläggning, bygg och specialmontörer. När verksamheterna ska driftsättas handlar det även om bland annat ingenjörer, processoperatörer och processtekniker.  

– Vi tror att framtidens stålverksarbetare är någon sorts blandning av en operatör och en data scientist. I varje processteg så kommer vi att mäta exakt vad som händer, vi kommer att köra väldigt mycket analytics och det kommer man vilja och behöva förstå som stålverksoperatör. Jag tror att vi ser en ny vår för den typen av arbeten som kommer att bli grymt coola, säger Olov Hernell, digitalchef vid H2 Green Steel. 

Här finns ett stort behov av inflyttning. I fabriken förväntas 1 500 personer arbeta när fabriken är färdigbyggd. När även indirekta arbetstillfällen räknas förväntas storsatsningen ge upp till 10 000 nya jobb i många olika branscher. Det kan handla om allt från bostadsbyggande, infrastruktur, skolor och undervisning till handel, kultur och fritid.  

De största industrijättarna som just nu driver den gröna omställningen i norra Sverige är alla delaktiga i kompetensförsörjningsprojektet T25. De har skapat den gemensamma rekryteringsplattformen MindDig där du både kan hitta lediga tjänster och ta reda på mer om livet i Boden, eller i Sverige, för de som kommer från andra länder.

Du kan läsa mer om den gröna industri- och samhällsomställningen, om nya jobb och om kompetensförsörjning här: Det smarta gröna | BODENXT.

Svartbyn

Växande näringsliv 

Vi har ett näringsliv i stark tillväxt och Norrbottens bästa företagsklimat. Våra företagare är väldigt nöjda med kommunens stöd och myndighetsutövande gentemot näringslivet. I Boden finns fem utpekade prioriterade tillväxtområden där vi ser särskilt stor potential. Dessa är elintensiva näringar, kreativa och kulturella näringar (som innefattar bland annat spelutveckling), miljöteknik, hästnäring samt handel och besöksnäring.  

Här finns goda möjligheter både för dig som ser en framtid som anställd på ett företag och du som vill starta eller flytta din verksamhet till Boden. Om du är nyfiken på vilka företag som finns i Boden så hittar du ett sökbart företagsregister här.  Läs mer om näringslivet i Boden under Näringsliv och företag.

Sortify6

Gemensam arbetsmarknad 

Tack vare närheten mellan Boden och Luleå har de två orterna som en gemensam arbetsmarknad och det är många som pendlar över kommungränsen. Det innebär ännu fler jobb att välja mellan för dig som funderar på att flytta till Boden. Här kan du söka bland lediga jobb i Boden och Luleå.

Balans mellan arbete och fritid 

Det som nya bodensare brukar uppskatta mest med att bo och arbeta i Boden är balansen man får mellan arbete och fritid. Det är nära till jobbet, skolan, mataffären och allt annat som är viktigt, så här behöver du inte lägga tid på pendling. Det oftast inte mer än en kvart att åka till jobbet och det finns en välfungerande kollektivtrafik både inom Boden och till Luleå och fina gång- och cykelvägar som om vintrarna lämpar sig väl för spark. Och visste du förresten att bussarna i Boden drivs av biogas som utvinns från bodensarnas matavfall? 

Bredbandsnätet är väl utbyggt och det finns därför goda möjligheter att arbeta på distans. Nu pågår ytterligare ett utbyggnadsprojekt där ännu fler byar i kommunen ska få bredband.

Utbyggnad bredband - evenemangsbild webb

Jobba på Bodens kommun 

Förutom näringslivet har Boden en stark offentlig sektor där Bodens kommun är en stor arbetsgivare. Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra. 

Bodens kommun erbjuder många olika jobb inom utmanande och spännande yrkesområden som alla syftar till att utveckla Bodens kommun. Vi är ca 2500 anställda och kommer under de närmaste åren att ha behov av många nya medarbetare inom alla våra verksamheter. Här hittar du lediga jobb hos Bodens kommun

Försvarsmakten växer i Boden 

Försvarsmakten är en del av stadens gröna DNA tack vare det senaste försvarspolitiska beslutet växer nu verksamheten i Boden ordentligt. Försvarsmakten kommer att behöva rekrytera både militär och civil personal i Boden de närmaste åren.

Läs mer om Försvarsmakten i Boden: 
Norrbottens regemente - I 19 - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) 
Artilleriregementet, A 9 - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) 
Norra militärregionen - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) 
Norra militärregionens utbildningsgrupper - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Rekryter13

Senast uppdaterad: 2022-05-05