fyra män och en skylt med texten Årets by.

Degerbäcken

Degerbäcken, en idyllisk by med anor som sträcker sig cirka 200 år tillbaka, ligger på södra sidan av Luleälven, bara 15 kilometer från Boden.

Genom årens lopp har byn präglats av traditionellt jord- och skogsbruk, där ett tegelbruk en gång i tiden var en viktig del av bygemenskapen. I början av det förra seklet trafikerade ångbåtar Luleälven mellan Hednoret och Edefors, och en livlig affärsverksamhet blomstrade i byn fram till 1989.

Trots tidens gång och förändringar i samhällsstrukturen har Degerbäcken behållit sin charm och karaktär. Blandningen av gammal och ny bebyggelse skapar en trivsam atmosfär, och byn har blivit hem åt många unga människor som söker en lugn och naturnära boendemiljö.

Den nedlagda skolan i byn har fått nytt liv som en central samlingsplats för bybornas aktiviteter. Driven av en engagerad intresseförening fungerar byalokalen som en naturlig mötesplats där invånarna kan delta i olika gemensamma evenemang. Byagården erbjuder en mängd olika aktiviteter, och i området finns bekvämligheter som badplats, båtbrygga och skidspår.

Karlberg, som ligger endast 5 kilometer från Degerbäcken, spelar en viktig roll i byns historia. För omkring 100 år sedan fick platsen namnet Degerbäckens station när järnvägen blev färdigställd. Även om tågen inte längre stannar vid Degerbäckens station har platsen fortfarande en betydande koppling till byns identitet.

Med ungefär 100 hushåll i byn är Degerbäcken en plats där historien smälter samman med nutida livsstil, och där gemenskapen är lika viktig som den omgivande naturen.

Degerbäcken utsågs till Årets by 2019 av kommunstyrelsen i samråd med Bodens landsbygdsråd. 

Senast uppdaterad: 2024-01-23