Fyra personer åker längdskidor i skogen.

Landsbygdsutveckling

Årets by/ bygd utses varje år av kommunstyrelsen i samråd med Bodens Landsbygdsråd och ett pris till byn på 10 000 kr utdelas i augusti i samband med Skördefest- och miljödagar. 

Årets landsbygdsföretagare

Kommunstyrelsen utser varje år Årets landsbygdsföretagare och ett pris på 10 000 kr utdelas vid Näringslivsgalan. 

Bidrag för utveckling av landsbygden

Det finns bidrag att söka till olika projekt och annat som främjar en fortsatt utveckling av landsbygden. Nu kan ni söka bidrag på Bodens kommuns e-tjänster. Våra e-tjänster kräver att ni har e-legitimation.

Byapeng

I Bodens kommun finns i dag ett fyrtiotal byautvecklingsgrupper. De flesta av dessa söker varje år den så kallade byapengen. Byapengen fördelas efter antal boende i byn. Föregående års verksamhetsberättelse ska bifogas med ansökan. Du gör en ansökan genom att fylla i får E-tjänst för byapeng. De hittar du i menyn på den här sidan.

Projektmedel

Förutom byapeng kan byautvecklingsgrupperna söka projektmedel till olika utvecklingsprojekt i byarna. Kommunledningskontoret Näringsliv (f.d. Tillväxtkontoret) har i samråd med Bodens Landsbygdsråd tagit fram regler för vilka projekt som kan få stöd.

Senast uppdaterad: 2024-01-22