Sysselsättning

Du som har psykisk eller social funktionsnedsättning har möjlighet att få sysselsättning. Vi ger dig stöd och individanpassad vägledning med ett långsiktigt mål att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Vanliga frågor

Hur får jag beslut om sysselsättning?

​Det är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) som du ansöker om hos din handläggare på Socialförvaltningen.

Vilka arbetsplatser  finns att välja mellan ?

När du har sysselsättning hos oss ska det vara så likt ett arbete som möjligt. Tillsammans med dig arbetar vi för att hitta en verksamhet som passar dig, dina intressen och dina förmågor.Det finns flera arbetsplatser med varierande arbetsuppgifter som ger möjlighet att jobba självständigt eller i grupp med andra. Du kan exempelvis arbeta i bageri, i tvättservice, kaféverksamhet, med vedhantering eller miljöarbete i någon form. Arbetsplatsen kan finnas inom Arbetsmarknadsförvaltningen eller hos något av de företag som vi samarbetar med. 

Får jag ersättning när jag har ett sysselsättningsbeslut?

Du får habiliteringsersättning vid deltagande i sysselsättning. Ersättningen är 60 kr/dag för den som deltar mer än fem timmar per dag. För den som deltar fem timmar eller mindre per dag är dagsersättningen 40 kr. Ersättningen är skattefri.

Senast uppdaterad: 2020-11-11