Flygfoto i vintermiljö över återvinningscentral. Ett stort antal containrar står på rad.

Återvinningscentraler - ÅVC

En återvinningscentral, ÅVC, är en större anläggning som tar emot saker för återbruk samt de flesta typer av avfall. Där lämnar du avfall som inte får eller kan kastas i kärl för brännbart eller matavfall. Du kan till exempel lämna följande: trä, trädgårdsavfall, metallskrot, cellplast, jord, betong, tegel, farligt avfall, papper samt förpackningar av plast, glas och metall. Återvinningscentralen fungerar som mellanlager för det sorterade avfallet innan det skickas vidare för återanvändning, energiutvinning, återvinning eller destruktion. Det är inte tillåtet att ta med sitt brännbara avfall och kasta på en ÅVC istället för att ha ett avfallskärl. 

I Bodens kommun finns det tre återvinningscentraler och de finns vid

  • Brännkläppens avfallsanläggning i Boden,  
  • Bergvägen i Harads
  • Industrihuset på Hallonvägen i Gunnarsbyn.

Tänk i första hand på om det du tar med dig till ÅVC kan lämnas till återbruk, det gäller det mesta utom farligt avfall. Fungerande vitvaror, elektronik, möbler m.m. kan lämnas i återbrukstältet på Brännkläppens ÅVC.

Sorteringskrav gäller när du kommer till upplaget. Tänk på detta redan när du lastar släpet.
Ovan nämnda avfall från privatpersoner, som transporteras till återvinningscentralen på släp eller i personbil, kan lämnas kostnadsfritt.

Via länkarna kan du läsa mer om trädgårdsavfall och invasiva arter.

Öppettider för ÅVC hittar du under respektive anläggning.

Avfall som inte kan lämnas på ÅVC

Det finns sånt som du inte kan lämna på en ÅVC som enbart särskilda aktörer får ta hand om eller där särskild kompetens krävs för att hantera avfallet.

  • Brandsläckare, gastuber och kolsyrepatroner. Brandsläckare ska lämnas till företag med behörighet att ta emot brandsläckare. Gastuber och kolsyrepatroner lämnas hos återförsäljare
  • Fyrverkerier, explosiva  ämnen  och ammunition ska lämnas hos polisen
  • Mediciner och kanyler ska lämnas till apotek  
  • Skrotbilar ska lämnas till återförsäljare eller bildemontering   
  • Bildäck ska lämnas till auktoriserad  däckfirma   
Senast uppdaterad: 2023-09-25