Sorteringsanvisning ÅVC brännkläppen

ÅVC Brännkläppen Boden

Återvinningscentralen Brännkläppen tar emot det mesta av det avfall som hushållen inte kan lämna i avfallskärlen vid fastigheten. Kartan visar hur du kan packa ditt släp för effektiv avlastning. Tänk på att sortera allt ditt avfall rätt för att det ska återvinnas på bästa sätt och till den lägsta kostnaden. Vi kommer under 2025 att införa krav på transparenta sopsäckar. Om man har en icke genomskinlig sopsäck kommer den behöva tömmas och sorteras på plats.

Telefon till rampen: 070-626 44 67.

Sorteringsanvisning ÅVC Brännkläppen

1 – Ej återvinningsbart (deponi)
2 – Isolering
3 – Metallskrot
4 – Förpackningar av plast
5 – Wellpapp 
6 – Wellpapp
7 – Energiåtervinning 
8 – Metallskrot
9 – Energiåtervinning
10 – Energiåtervinning
11 – Träavfall 
12 – Träavfall 
13 – Impregnerat trä
14 – Impregnerat trä
15 – Batterier, lysrör, glödlampor
15 – Annat farligt avfall (endast på bemannad tid)
16 – Vitvaror och elavfall (trasiga)
17 – Kyl och frysar (trasiga)
18 – Återbruk
19 – Betong
20 – Gips
21 – Stoppade möbler, (grovavfall)
22 – Återvinningsstation för förpackningar
23 – Asbest (väl förslutet i dubbla säckar)
24 – Latrin
25 – Löv, gräs
26 – Grenar, buskar, träd
27 – Invasiva växter (väl förslutet i säck)
28 – Fönster
29 – Jord, sand, sten
 

Öppettider och kontakt ÅVC Brännkläppen

Bemannade öppettider

Avvikande öppettider kan ske i samband med röda dagar samt dag före röd dag. 
Under 2024 stänger ÅVC Brännkläppen kl. 13.00: 5 jan, 28 mar, 30 apr, 8 maj, 1 nov.
Endast obemannat följande dagar: 29 mar, 1 apr, 1 maj, 9 maj, 6 jun, 21-22 jun, 24-26 dec, 31 jan

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
7 - 19 7 - 15.30 7 - 15.30 7 - 19 7 - 15.30 maj - sep: alla lördagar 9 -13
okt - apr: sista lördagen i månaden 9- 13
stängt

 

Obemannade öppettider - Självservice ÅVC, grönt kort

Nedanstående öppettider gäller oavsett röda dagar.
Vår målsättning är att i en framtid utöka öppettiderna att även omfatta söndagar.
Observera att det inte är tillåtet att lämna farligt avfall under obemannade tid, samt att företag inte tillåts lämna avfall under obemannade tider.

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
6 - 22 6 - 22 6 - 22 6 - 22 6 - 22 6 - 22 stängt

Planera ditt besök på ÅVC

Genom att packa släpet i "omvänd ordning" blir ditt besök på återvinningscentralen smidigt.
har du bara ris- och trädgårdsavfall kan du ta den högra slingan efter infarten så behöver du inte passera rampen. et. Detta är för att förbättra säkerhet och trafikflöde och minska trafiken över avfallsrampen när det är som flest besökare vid ÅVC.

Inför ditt ÅVC-besök

Återvinningscentralen är öppen för medborgare och företag i kommunen. Privatpersoner som kommer med bil, med eller utan släp alternativt med lätt lastbil lämnar det mesta kostnadsfritt (undantag se nedan) eftersom de redan betalat i och med grundavgiften knuten till sin avfallshämtning. Kommer privatpersoner med traktor eller tung lastbil hänvisas de till Brännkläppens avfallsanläggning. Företag ska betala enligt fastställd taxa och ska ta kontakt med personalen innan lossning,

​På återvinningscentralen lämnas det avfall som inte är tillåtet att lämna i avfallskärlen vid bostaden eller som är så stort att det inte ryms i det egna avfallskärlet. Privatpersoner lämnar avfallet gratis om det ryms i personbil eller på mindre släp. Ta med egen bärhjälp eftersom vår personal av arbetsmiljöskäl inte alltid kan vara behjälpliga. På återvinningscentralen träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med frågor om avfall, återvinning och återbruk under ordinarie öppettider.

I första hand återbruk på ÅVC

Tänk i första hand återbruk för mesta möjliga du kommer med. Visste du att den största mängden avfall en produkt orsakar är det osynliga avfallet, det vill säga det som uppstår vid tillverkningen. Visste du att en borrmaskin ger upphov till 51 kilo avfall, ett par byxor till 25 kilo, en laptop 1 200 kilo och en mobiltelefon 86 kilo? När du lämnar fungerande prylar du inte vill ha kvar till återbruk kan det fylla någon annans behov som då kan köpa återbrukat istället för nytt och du räddar världen från ytterligare avfall.

En container för avlämning av återbruk finns placerad vid Återbrukstältet, efter rampen. Har du fritidsartiklar du vill överlämna till Fritidsbanken så finns ett uppmärkt kärl för det. Det som lämnas in hämtas av Återvinningsmarknaden i Boden som sedan säljer det i sin butik. Tips: placera användbara saker längst in i bilen eller på släpet när du packar.

Om du är osäker på om dina möbler och saker kan återbrukas kan du kontakta personalen som hjälper och svarar på frågor.  Du kan även lämna pant på ÅVC och intäkten skänker vi till Barncancerfonden.

Företagsavgift återvinningscentral

Företag och verksamhetsutövare som lämnar avfall på ÅVC ska betala en behandlingsavgift för sitt verksamhetsavfall. Avgiften gäller företag som transporterar verksamhetsavfall med personbil, släp eller med lätt lastbil till någon av återvinningscentralerna Boden, Gunnarsbyn eller Harads.

Automatisk företagsfakturering ÅVC

Alla företag är välkomna att besöka ÅVC, men till skillnad från privatpersoner som betalar för besöken via avfallstaxan, ska företag betala per besök. För nuvarande är avgiften per besök för företag 350 kr exklusive moms.

I dag ska företagen vid varje besökstillfälle innan lossning ta kontakt med personalen på rampen för att manuellt skriva ett faktureringsunderlag och företaget faktureras sedan månadsvis. 
Den hanteringen kommer att automatiseras framöver och det innebär då att företagens besök kommer att registreras automatiskt med hjälp av kamerasensorer som skannar av registreringsnumret på det företagsregistrerade fordonet utan datalagring, och i slutet av månaden skickas sedan fakturan ut automatiskt. Startdatum för den automatiska företagsfaktureringen är inte fastställd.

Så här går det till på återvinningscentralen

När ett fordon kommer till återvinningscentralen skannar kamerasensorer registreringsnumret på bilen och skanningen görs helt utan datalagring så inget sparande sker. Registreringsnumret stäms av mot fordonsregistret och för de bilar som är registrerade som företagsbilar kommer en faktura att skickas automatiskt, 350 kronor exklusive moms per besök. Ekipaget får väga max 3.5 ton, och ekipage över 3,5 ton hänvisas till Brännkläppens avfallsanläggning.

En del avfall är kostnadsfritt att lämna även för företag, och här ingår elektronikskrot, wellpapp, vitvaror samt plast- och pappersförpackningar. Det innebär att INNAN denna typ av avfall kastas måste kontakt tas med vår personal på återvinningscentralen för att det inte ska ske någon debitering.

Den automatiska betallösningen som kommer att införas på återvinningscentralen på Brännkläppen gäller endast företag som lämnar avfall, privatpersoner berörs alltså inte. Men skulle företagsregistrerade tjänstebilar användas för privat bruk måste personalen på återvinningscentralen kontaktas INNAN lossning. Personalen gör då en okulär bedömning om avfallet är av privat karaktär, och om så är fallet kommer inte automatisk faktura går ut för det besöket.

Senast uppdaterad: 2024-07-10