sophämtning

Frågor och svar om renhållning

Sophämtning är en del av vardagen som måste fungera året runt. När du sorterar dina sopor sparar du på jordens resurser. En mjölkkartong kan bli en pizzakartong. Matavfall blir biogas och gödsel. Men ibland uppstår det missförstånd och frågor kring avfallshanteringen.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande renhållning, återvinning och slamtömning. Klicka på frågan så fälls svaret ut. 

Senast uppdaterad: 2023-10-04