Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Kommunen arbetar aktivt för att göra Boden mer tillgängligt för alla. Upplever du som medborgare eller besökare ett hinder på gator, torg och i butiker, dit allmänheten har tillträde, ser vi gärna att detta anmäls till kommunen,

Det kan till exempel handla om:

  • trösklar
  • tunga dörrar
  • placering och utformning av dörröppnare
  • bristande kontrastmarkering och varningsmarkering
  • bristande skyltning och ljudmiljö etcetera

Ring och meddela detta till medborgarservice 0921-620 00, eller skicka e-post till miljö- och byggenheten: mob@boden.se.

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets hemsida, se länklistan.

Gäller det hinder och tillgänglighet i det egna hemmet är det en fråga om bostadsanpassning, vilket istället anmäls till socialförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2024-07-03