Anmäl enkelt avhjälpa hinder

Kommunen arbetar aktivt för att göra Boden mer tillgängligt för alla

Upplever du som medborgare eller besökare ett hinder på gator, torg och i butiker, dit allmänheten har tillträde, ser vi gärna att detta anmäls till kommunen, det kan till exempel handla om:

  • trösklar
  • tunga dörrar
  • placering och utformning av dörröppnare
  • bristande kontrastmarkering och varningsmarkering
  • bristande skyltning och ljudmiljö etc

Ring och meddela detta till medborgarservice 0921-620 00 eller skicka e-post till miljö- och byggenheten mob@boden.se

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets hemsida, se länk i länkmenyn på den här sidan.

Gäller det hinder och tillgänglighet i det egna hemmet är det en fråga om bostadsanpassning och anmäls till socialtjänsten.

Senast uppdaterad: 2024-03-19