Avgifter för byggåtgärder

Avgiften för lov, förhandsbesked och anmälningar regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa som är beslutad av Kommunfullmäktige.

Nedan hittar du exempel på vad de vanligaste åtgärderna kostar i Boden. Observera att priset kan variera, många faktorer spelar in när kostnader ska beräknas. Avgiften beror bland annat på storleken för det du vill bygga och hur många grannar som har rätt att yttra sig. Ibland måste du också betala en planavgift för byggnation inom detaljplanelagt område.

Exempel på kostnad för olika sorters bygglov och bygganmälan

 • Bygglov för nybyggnad 130 - 199 kvadratmeter inom detaljplanerat område = Ca 27 000 kr
 • Bygglov för nybyggnad 200 - 299 kvadratmeter inom detaljplanerat område =  Ca 33 000 kr
 • Bygglov för tillbyggnad 15 - 50 kvadratmeter inom detaljplanerat område = Ca 8 400 kr
 • Bygglov för komplementbyggnad, garage, carport, förråd upp till 50 kvadratmeter = Ca 4 200 kr
 • Bygglov för komplementbyggnad, garage, carport, förråd 50 - 100 kvadratmeter = Ca 8 400 kr
 • Bygglov för utvändig ändring (ändring av byggnadens yttre utseende) = Ca 3 000 kr
 • Bygglov för skärmtak 15-30 kvadratmeter = Ca 3 500 kr
 • Rivningslov för byggnad 0-100 kvadratmeter inom detaljplanerat område = Ca 3 500 kr
 • Rivningslov för byggnad 100-250 kvadratmeter inom detaljplanerat område = Ca 6 700 kr
 • Anmälan för installation av eldstad/rökkanal = Ca 1 600 kr
 • Attefallstillbyggnad max 15 kvadratmeter = Ca 5 000 kr
 • Attefall - komplementbyggnad max 30 kvadratmeter = Ca 2 500 kr
 • Attefall - komplementbostadshus max 30 kvadratmeter = Ca 5 000 kr
 • Strandskyddsdispens = Ca 6 300 kr
 • Förhandsbesked för ett enbostadshus = Ca 6 300 kr

Andra avgifter kan tillkomma

Fler avgifter kan tillkomma utöver de du hittar ovan, exempelvis:

 • kostnad för att höra grannar, denna kostnad tas ut om grannar eller andra sakägare ska få tillfälle att yttra sig i ansökan om lov eller förhandsbesked. Som exempel kostar det cirka 2 600 kr om 3-5 sakägare hörs. Vid ett förhandsbesked eller ett större projekt med fler som berörs kan det bli en högre avgift.
 • I de fall det krävs en nybyggnadskarta i ditt projekt tillkommer en avgift för den. Läs mer om när du kan behöva en nybyggnadskarta och vad den kostar här: Nybyggnadskarta.

Vid större byggprojekt är du välkommen att kontakta miljö- och byggenheten, 0921-62 000 eller mob@boden.se, för mer information kring avgifter.

Senast uppdaterad: 2024-02-22