tankning av biogas

Biogas - tankstation

Bodens kommuns tankstation för biogas på gamla A8-området förser kommunen med lokalproducerat bränsle till bussar, personbilar och lastbilar. Biogasen bidrar till flera miljömål inom till exempel klimat, energi, miljö, transport, jobb och näring. Det gör biogasen unik och den är därför en viktig tillgång för samhället.

Biogas är ett av marknadens bästa drivmedel ur miljö- och hälsosynpunkt. Kanske det bästa om flera samhällsnyttor vägs samman, till exempel att biogasen genererar lokala jobb, fossilfritt bränsle, minskar hälsoskadliga ämnen och framförallt nyttjar matavfall och avloppsslam på ett bra sätt. Utsläppet av både kväveoxider och koldioxid minskar betydligt, beroende på ursprung ända upp till 90% jämfört med bensin och diesel. 

Biogasen nyttjas av cirka 130 kommunala tjänstefordon, 13 lokalbussar, 3 renhållningsfordon samt även privata fordon. Produktionen av biogas motsvarar årligen cirka 700 000 liter bensin.

Miljöinformation 

Biogasen produceras genom rötning av avloppsslam och matavfall från hushåll och butiker i flertalet kommuner i Norrbottens län samt 6 kommuner i norra Norge. För att säkerställa leveransen av biogas till våra kunder används även en liten del norsk naturgas. Produkten orsaker i genomsnitt ett utsläpp av 18,23 g CO2ekv/MJ (LCA). 

Milj├Âinformation biogas 2024

Prissättning av biogas

Priset på biogasen är ett marknadsmässigt genomsnittspris som beräknas utifrån priset från de sex nordligaste fordonsgasstationerna. Priset justeras den första i varje månad. 

Tankstation för biogas

Tankning av gas sker på före detta A8- området.
65°48'10.7"N 21°40'29.0"E
65.802965, 21.674707

Adress: Lavettvägen 2, 961 43  Boden. 
Öppet: Dygnet runt. 
Betalsätt: VISA, MasterCard med flera.
Pris: Justeras månadsvis.

Senast uppdaterad: 2024-03-27