En reglage som visar olika grader av energiförbrukning, från det grönmarkerade A-förbrukningen till den rödmarkerade G-förbrukningen.

Energianvändning

Vet du hur mycket energi som används i ditt hus och till vad? Bor du i villa, radhus eller annat typ av småhus finns det stora möjligheter att minska din egen energianvändning.

En stor del av vår dagliga energianvändning sker i hemmet och det finns mycket du kan göra för att använda mindre energi. I det svenska genomsnittshuset används totalt ungefär 23 000 kWh per år, varav ungefär hälften går till uppvärmning, ungefär en femtedel till varmvatten och ungefär en fjärdedel till hushållsel. Energianvändningen varierar dock mycket mellan olika hus och påverkas av faktorer som byggnadsår, klimatzon, typ av konstruktion och de boendes beteende.

En stor del av energianvändningen i ett hus går åt till att värma vatten, till uppvärmning av huset men också till tappvarmvatten du använder till dusch, tvätt, matlagning, disk med mera. Ventilations- och kylanläggningar, hemelektronik, vitvaror och givetvis belysningen påverkar också din energianvändning och även här kan man göra energi- och kostnadsvinster genom att se över hur det fungerar i ditt hus. 

Senast uppdaterad: 2024-01-30