Rivning av byggnad

Behövs rivningslov?

Om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov. Även utanför detaljplanelagt område kan kommunen ha bestämt i områdesbestämmelser att rivningslov krävs.

Utanför planlagt område behöver du göra en anmälan när du ska riva och rivningen får inte påbörjas innan ni har fått ett startbesked från kommunen.

Kravet på rivningsanmälan utanför detaljplanelagt område gäller inte för:

  1. Komplementbyggnader (ex. garage, uthus).
  2. Sådana ekonomibyggnader som hör till jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.

Är du osäker på vad som gäller där du planerat en rivning, kontakta miljö- och byggenheten via Medborgarservice 0921-62000.

Vad kostar det?

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa.

Vad behöver jag för att göra min ansökan?

  • Situationsplan/karta
  • Miljöinventering
  • Förslag till kontrollplan
Senast uppdaterad: 2024-03-19