Vy över Unbyn. Fotot är taget med drönare.

Tomtsläpp i Unbyn

Den 1 december kl 10 släpper Bodens kommun 16 nya tomter i Unbyn

Unbyn

Unbyn är en by med gamla anor som ligger vackert belägen invid Luleälven, sexton kilometer söder om Boden. Med sitt öppna odlingslandskap, välbevarade bebyggelse, hästgårdar och flera aktiva jord- och skogsbruk förkroppsligar byn arvet från det kustnära jordbruket. Bebyggelsen är fördelad på ”terrasser” ner mot älven och utmärks av Norrbottensgårdar, bagarstugor, ladugårdar, uthus och bodar. Det natursköna läget har under de senaste decennierna lockat hit barnfamiljer vilket medfört bebyggelse med modernare småhus.

Utöver lantlig charm erbjuder Unbyn viss samhällsservice, förskola och grundskola (F-6), bussförbindelse och ett aktivt föreningsliv. När boende beskriver byn framhålls ofta skönhetsvärdet och friheten i att leva lantligt med närhet till arbetsplatser och utbud i Boden och Luleå.

Områdesinformation

Tomterna som släpps i Unbyn har en minsta tomtstorlek om 1 200 kvadratmeter med en största byggnadsarea på 300 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjden är 4,2 meter, vilket motsvarar 1–1,5 plans friliggande enbostadshus. Vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns. Fjärrvärme och fiber är inte framdraget till området. Mer information om detaljplan och geoteknisk undersökning för respektive tomt finns som PDF-er här nedan. 

Villkor vid köp av småhustomter

Bodens kommun har infört nya villkor vid köp av småhustomter, klicka här för mer information om vilka krav kommunen ställer på tomtköpare. 

UnbynFotograf: Mats Engfors, Fotographic

Unbyn Fotograf: Mats Engfors, Fotographic
 

Illustration för området

Unbyn illustration

Här nedan finns detaljplan för området, infoblad om Unbyn och geoteknisk undersökning för respektive tomt.

Ladda ner dokument
Plankarta Unbyn
Ladda ner dokument
Infoblad Unbyn
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:115
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:116
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:117
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:118
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:119
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:120
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:121
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:122
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:123
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:124
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:125
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:126
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:127
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:128
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:129
Ladda ner dokument
Geoteknisk undersökning Unbyn 3:130
Senast uppdaterad: 2023-12-01