Eyvind Johnson-priset i litteratur

Syftet med Eyvind Johnson-priset i litteratur är att utmärka ett författarskap som juryn har funnit tillhöra de konstnärligt intressantaste ur de två senaste årens svenska produktion. 

Regler för priset

Priset uppgår till 70 000 kr och delas ut årligen Priset kan inte sökas men är öppet för alla författare verksamma i Sverige och kan inte delas. Vid val av pristagare ska jämställdhets- och mångfaldsperspektivet beaktas.

Pristagaren utses av en jury bestående av minst tre eller maximum fem personer. Juryns medlemmar utses av kultur-, fritids- och ungdomsnämnden i Bodens kommun enligt följande regelverk:

  • Eyvind Johnson-sällskapet och dess Bodenavdelning föreslår en medlem
  • Två litteraturkritiker alternativt personer med kunskap om och god överblick kring utgivningen av svensk litteratur
  • En geografisk spridning eftersträvas
  • Ingen jurymedlem får sitta längre än vid tre utdelningstillfällen
  • Juryns arbete leds av en ordförande som är tjänsteperson i Bodens kommun och utsedd av kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningens chef. Ordförande äger inte rösträtt när pristagare utses
  • Jurymedlemmarna får inte honoreras

Tidigare mottagare av Eyvind Johnson-priset i litteratur

2020: Steve Sem-Sandberg
2019: Mirja Unge
2018: Andrzej Tichý
2016: Majgull Axelsson
2014: Elisabeth Rynell
2012: Johan Jönson
2010: Bengt Pohjanen
2008: Bengt Ohlsson
2006: Göran Greider
2004: Lotta Lotass
2002: -
2000 (1999-2001); Lars Jakobson
1997: Kerstin Ekman
1995: Rolf Aggestam
1993: P.O Enquist
1991: Lennart Hagefors
1989: Klas Östergren

Senast uppdaterad: 2021-10-26