Personer dansar på scen.

Kulturplan

2021 har Bodens kommuns kultur- fritids- och ungdomsavdelning arbetat fram en ny kulturplan som pekar ut riktningen för hur kulturen ska utvecklas under de kommande åren 2022-2026.

Enligt planen vill man öka inkluderingen och samverkan mellan olika instanser för att alla ska kunna delta i kulturlivet, det gäller både upplevelse, deltagande, skapande och inflytande. Här vill kommunen bland annat verka för en central mötesplats för kulturarrangemang och främja mötesplatser för kreativt skapande i hela kommunen. Vidare ska kulturen synliggöras mer, inkluderas tidigare i samhällsbyggnadsprocessen och kulturskapares förutsättningar ska stärkas. Kulturplanen finns att ladda ned på denna sida. 

Ladda ner dokument
Kulturplan 2022-2026
Senast uppdaterad: 2024-07-01