Lupp

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Lupp genomförs sedan år 2008 vart tredje år i Boden. Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den genomförs för att vi som kommun ska få kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter. Den senaste Lupp-enkäten genomfördes år 2020 i Boden.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Vi genomför den nationella ungdomsenkäten Lupp för att skapa en samlad bild om hur unga i Boden upplever sin tillvaro, vad de tycker är positivt men även vad som kan upplevas som mindre bra. Motsvarande Luppenkät genomförs vid samma tidpunkt i cirka 27 kommuner, därför kan jämförelser göras mot genomsnittet för samtliga dessa kommuner.  Enkäten som är tillgänglig på fem olika språk, innehåller frågor om ungas syn på fritid, skola, inflytande, politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete och riktar sig till alla unga i Bodens kommun som går i kommunala eller fristående skolor. Undersökta åldrar är elever i grund - skolans årskurs 8 och gymnasiets år 2.

Resultatet är ett verktyg vid planering av de verksamheter som möter barn och tonåringar. Tanken är också att det kan användas som utgångspunkt för diskussioner mellan ungdomar, vårdnadshavare, personal och politiker.

Senast uppdaterad: 2021-04-13