Ungdomsforum

Ungdomsforum (UF)

I Bodens Ungdomsforum deltar ungdomar från olika grupper och platser i Bodens kommun. Här ingår Ungdomsråd, Gårdsråd, Ungdomsfullmäktiges styrelse och ungdomsrepresentant för Servicepunkterna. Ungdomsforumet träffas cirka fyra gånger per år för att lyfta fram olika tankar och idéer och för att ordna aktiviteter för unga i hela kommunen. De olika grupperna som ingår i Ungdomsforumet har tillsammans med tjänstepersoner sammanställt vilka frågor de vill ta upp på dagordningen inför varje möte. Ungdomsforumet är medlemmar i Sveriges Ungdomsråd(SVUNG).

Senast uppdaterad: 2023-03-20