Olja rinner ner från ett kärl till ett annat.

Cisterner

Cisterner för diesel, eldnings- och spillolja kräver regelbunden besiktning. Anmäl till miljö- och byggnämnden för att följa lagkraven.

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner som rymmer mer än 1 m³ och som används till diesel-, eldnings- eller spillolja besiktigas regelbundet.

Besiktning av cisterner

Sedan tidigare gäller detta cisterner som ligger i mark. Besiktning ska ske vart 6:e år för cisterner utan korrosionsskydd ( s ) och vart 12:e år för korrosionsskyddade ( k )
Nya cisterner, som tagits i bruk efter 30 juni 2000, ska besiktigas återkommande vart 6:e eller 12:e år - se "s" respektive "k" - cistern. Befintliga cisterner, som tagits i bruk före 1 juli 2000, ska genomgå besiktning senast 1 juli 2004 och därefter återkommande.

Anmäl till miljö- och byggnämnden:

  • Cistern i mark
  • Cistern 1 - 10 m³ utomhus ovan mark
  • Cistern och övrig hantering av mer än 150 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Besiktningsprotokoll

Kopia av protokollet från besiktningen ska kunna uppvisas vid Miljö- och byggnämndens inspektioner.

Cistern som inte används

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Detta ska göras av ett ackrediterat företag. Cisternen bör tas bort eller fyllas med sand. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag.

Till cisterner ovan mark räknas även gårdscisterner och farmartankar. Dessa får endast flyttas när de är tömda och rengjorda, enligt krav från räddningsverket.

Du måste meddela Miljö- och byggnämnden när du tar din cistern ur bruk. Blankett hittar du som nedladdningsbar fil på den här sidan.

Ladda ner dokument
Installation av cistern samt h...
Ladda ner dokument
Ta cistern ur bruk
Senast uppdaterad: 2023-12-13