Förenklad delgivning

Miljö- och byggnämnden använder så kallad förenklad delgivning. Vid förenklad delgivning behöver du som mottagare inte skicka in något bevis på att du tagit emot beslutet eller handlingen. Du anses, enligt lag, ha tagit emot ett beslut eller en handling oavsett om du har läst informationen eller inte. I den handling eller beslut vi skickat står det alltid hur du delges och om du behöver göra något.

Förenklad delgivning innebär att vi skickar två brev eller ett mejl.

  1. Det första brevet innehåller den information vi vill att du ska ta del av, till exempel ett beslut.
  2. Det andra brevet (kontrollbrev) berättar för dig att vi har skickat ett beslut, så att du kan kontrollera att du fått det. Brev nummer två skickas första vardagen efter att brev nummer ett har skickats.

Det är viktigt att du hör av dig till oss så fort du kan till e-post: mob@boden.se om du bara skulle få brev nr 2 (kontrollbrevet).

Om breven kommer i retur skickar vi handlingarna till adressen där du är folkbokförd, om vi inte redan använt den.

Har vi en verifierad e-postadress till dig skickar vi i första hand till den. Då skickar vi bara ett meddelande.

När är du delgiven?

Du anses delgiven två veckor efter att vi skickat det första brevet. Datumet som det skickades framgår av det andra brevet (kontrollbrev).

Exempel på delgivning

1 mars – Handlingar som du ska delges skickades 1 mars.

2 mars – Brev nr 2, kontrollbrevet, skickas nästa arbetsdag, 2 mars.

15 mars – Du är delgiven 15 mars. Tiden du har på dig att överklaga räknas från den dagen.

Att tänka på

Du måste meddela oss om du byter postadress eller e-postadress.

Kontrollera din post minst varannan vecka. Om du inte kan göra det under en period, till exempel under en semester­resa, behöver du meddela oss om det i förväg. Då undviker du att missa en tidsfrist för att svara eller överklaga

Senast uppdaterad: 2024-05-07