Rapportera farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister.

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall och berörs därför av de nya kraven. Det farliga avfallet som uppkommer kan vara exempelvis elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

För farligt avfall gäller, precis som för övrigt avfall, att det måste lämnas till en godkänd mottagare. Med godkänd menas att de har de tillstånd som krävs eller att de anmält aktuell verksamhet. Man får alltså inte lämna det till vem som helst. Ett sätt är att man beställer hämtning av farligt avfall av någon godkänd avfallstransportör.

Anteckna uppgifter före transport

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppkommer i verksamheter. Skyldigheten gäller även fortsatt men den har utökats något. Anteckning behöver föras först när det är dags att transportera bort det farliga avfallet, men ska ske senast innan transporten påbörjas. Du behöver alltså inte anteckna varje gång din verksamhet ger upphov till ett farligt avfall.

För varje typ av farligt avfall som uppkommer ska du åtminstone anteckna

  • var avfallet producerats/uppkommit
  • datum för borttransport
  • Transportsätt (väg, järnväg eller annat)
  • vem som ska transportera bort avfallet
  • avfallets vikt i kilogram (uppskattas om våg saknas)
  • den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Rapportera senast två dagar efter transport

Från och med november 2020 ska alla avfallsproducenter rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet. Rapporteringen sker till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Rapporteringen måste ske senast två dagar efter att transporten har skett.

Alla verksamheter kan lämna uppgifter via e-tjänsten på Naturvårdsverkets webbplats. Välj att du vill rapportera som avfallsproducent. Logga in med hjälp av e-legitimation (till exempel BankID) och fyll sedan i uppgifterna. Det finns också en möjlighet att ansluta sina administrativa system till Naturvårdsverkets API för att lämna uppgifter direkt.

Tidigare rapporterade uppgifter går att ersätta genom att lämna in en ny rapport med de rätta uppgifterna, samt hänvisa till avfalls-id för den tidigare rapporten.

Transportera själv?

Ska du själv transportera ditt farliga avfall finns ytterligare bestämmelser som du måste ha koll på, till exempel krav på anmälan/tillstånd, och upprättande av transportdokument. Information finns på Naturvårdsverkets hemsida. Kom ihåg också att det inte är tillåtet att som verksamhetsutövare lämna avfall på kommunens (Vakins) återvinnings­centraler.

Transportör, insamlare, mäklare, handlare eller behandlare?

Har du en annan roll i kedjan som ska rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister för farligt avfall?

Rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister

Senast uppdaterad: 2024-03-19