Vad tycker våra medarbetare

2022 fick alla medarbetare möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever Bodens kommun som arbetsgivare. Det är viktigt för oss att få en bild över medarbetarnas uppfattning om oss som arbetsgivare. Vi vill behålla och utveckla de medarbetare vi har idag, samt attrahera och rekrytera nya medarbetare som kanske just dig.

Av de 1 358 som svarat på enkäten framkommer det att:

  • 98% svarar ”jag har de kunskaper som krävs för mina arbetsuppgifter” 
  • 97% svarar ”jag är stolt över det arbete jag gör för kommunens medborgare” 
  • 96% svarar ”jag är nöjd med den sysselsättningsgrad jag har idag” 
  • 95% svarar ”jag trivs med mina arbetskamrater” 
  • 90% av de nyanställda (jobbat upp till 2 år) svarar ”mitt arbete motsvarar mina förväntningar” 
  • 89% svarar ”jag är totalt sett nöjd med min anställning i Bodens kommun
Senast uppdaterad: 2023-05-08