Illustration med flera gröna fält med text i. Pilar mellan dessa fält för att visa stegen som ska gås igenom. Bilden beskriver en rekryteringsprocess.

Rekryteringsprocessen

Att rekrytera nya medarbetare är en av kommunens viktigaste strategiska uppgifter då det innebär en stor investering för att klara det kommunala uppdraget.

Rekryteringsprocessen i Bodens kommun bygger på kompetensbaserad rekrytering. Med det menas att rekryteringsarbetet är strukturerad med fokus på att rätt kompetens rekryteras i förhållande till verksamhetens behov och befattningens kravprofil.

Grundläggande värderingar

Rekryteringar i Bodens kommun ska präglas av det synsätt och de värderingar som uttrycks i lagstiftning, kommunens styrdokument samt värdegrund

En grundsyn som ska genomsyra våra rekryteringar är alla människors lika värde samt att olikheter berikar och utvecklar våra verksamheter. Vi tänker inkluderande och ingen ska utsättas för diskriminering.

Vid rekryteringar eftersträvar Bodens kommun jämställda arbetsplatser och yrkesgrupper samt erbjuder kvinnor och män jämställda lön- och anställningsvillkor.

När du söker jobb hos oss
  1. Rekryteringsbehov annonseras, se www.boden.se/ledigajobb
  2. Kandidat gör ansökan via hänvisad länk i jobbannons
  3. Kandidat får bekräftelse att ansökan inkommit
  4. Efter sista ansökningsdatum gör arbetsgivaren urval utifrån kravspecifikationen i annonsen
  5. X antal kandidater bjuds in till intervju
  6. Efter intervju görs ytterligare urval
  7. Referenstagning genomförs
  8. Arbetsgivaren gör en samlad bedömning
  9. Erbjudande om anställning till utvald kandidat
  10. Alla kandidater som lämnat in ansökan får information om att tjänsten är tillsatt
Senast uppdaterad: 2019-08-14