Ungdomsprojekt RISK

Under vinter och våren 2021/2022 anordnade vi för första gången ett ungdomsprojekt med syfte att öka kunskapen hos Bodens yngre invånare, både då det gäller fästningen men även aktuella samhällsfrågor som knyter an till den verksamhet som fortet och fästningen har representerat genom tiderna. 

Under hösten 2022 kommer uppföljaren till detta projekt. Håll utkik!

Senast uppdaterad: 2022-08-01