Senast uppdaterad: 04/12/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Offentlig plats och torghandel


 Centrumtorget

Våra gator, gångbanor, torg och parker är några exempel på vad som är offentlig plats.
För att använda offentlig plats till annat än vad det från början är bestämt till måste man söka tillstånd hos polismyndigheten.

Torghandel

Polistillstånd behövs inte för torghandelsförsäljning på platser som kommunen upplåtit för torghandel.

Torgplatser finns på

 Torghandel är också tillåten

 • efter Drottninggatan mellan Sadelmakaregatan och Färgaregatan och
 • på gågatan

Du som vill boka torghandelsplats ring växeln på telefon 0921-62 000.

Torghandeln regleras av kommunens Torghandelsföreskrifter och de Lokala ordningsföreskrifterna.

Exempel på vad du måste söka tillstånd för

 • affischering
 • byggställningar
 • cirkus
 • containrar
 • konsert
 • marknader
 • skyltställ på trottoarer
 • tivoli
 • uteservering med mera

Kommunens yttrande 

Polismyndigheten skickar din ansökan till kommunens gatuavdelning för yttrande. Kommunen har vetorätt för upplåtelse av offentlig plats,
det vill säga polisen kan inte ge tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan.

I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns beskrivet vad som gäller för offentlig plats. Kostnad för att nyttja en plats hittar du via rubriken "Avgifter offentlig plats" till vänster på denna sida.

Övriga tillstånd

Om du vill använda offentlig plats för någon slags byggnation, till exempel en uteservering, eller om du tänker ha försäljning/servering av livsmedel kan det, förutom polistillstånd, krävas att du har tillstånd från miljö- och byggnämnden. Om du ska servera alkohol behöver du tillstånd från kommunens alkoholhandläggare.

Förhandsbesked 

Kontakta gärna gatuavdelningen för förhandsbesked innan ni ansöker om tillstånd.


Offentlig plats och torghandel


Namn:
E-postadress:
Meddelande:
250 tecken

Genvägenopendocument