Senast uppdaterad: 01/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Ännu tryggare i Boden 2017


01/20/2017

Polisen och Bodens kommun har förnyat det gemensamma medborgarlöftet, som ska göra att den som vistas i Boden känner sig trygg. För 2017 prioriteras stöd till ungdomar med riskbeteende och deras föräldrar samt att polisens närvaro blir synligare, även utanför centralorten.

Medborgarlöftet är ett gemensamt åtagande från polisen och kommunen till alla invånare. Det bygger bland annat på synpunkter som framförts från allmänheten under året. Där har trygghet, en synlig polisnärvaro och oro för ungdomar med riskbeteende varit mest framträdande.

Fokus på ungdomar och deras föräldrar

För 2017 utlovas särskilt fokus på stöd till ungdomar med riskbeteende och deras föräldrar. Därför samverkar kommun och polis för att stärka föräldrarollen genom föräldraträffar och trygghetsvandringar. Information kring drogfrågor, skadegörelse och nätkränkningar kommer att ges till elever i årskurs 6 och årskurs 8 samt deras föräldrar. Syftet är att på sikt minska droganvändningen och att öka förståelsen för hur brottslighet påverkar samhället.

Synlig polis utanför tätorten

För att stärka polisens närvaro utanför centrala Boden kommer trafikkontroller att genomföras i byarna. I samband med kontrollerna kan även andra polisaktiviteter genomföras, till exempel fotpatrullering.

Överenskommelsen sluts mellan lokalpolisområde Luleå-Boden och företrädare för Bodens kommuns råd för trygghet och hälsa. Målet är att genom långsiktig samverkan öka tryggheten, minska brottsligheten och stärka förtroendet för polis och kommun.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen