Senast uppdaterad: 04/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Granskning av detaljplan för Björkdungens förskola


05/02/2017

Detaljplanen görs för att möjliggöra en utökning av förskolan Björkdungens fastighet samt för att ge förutsättningar att iordningställa en odlingspark norr om förskolans fastighet. Den tennisplan som finns på området idag påverkas inte av planförslaget.

Nu är detaljplanen för Björkdungens förskola ute på granskning, du har möjlighet att fram till 23 maj lämna in synpunkter på planförslaget.

Klicka på länken om du vill läsa alla granskninghandlingar
 

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa skriftligen ha kommit in senast den 23 maj 2017. Ange namn och adress.

Synpunkterna skickas till:
Bodens kommun
Samhällsbyggnadskontoret
961 64 Boden

Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen