Senast uppdaterad: 01/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Kommunalt avlopp planeras inom området Kusön och Kusån


01/09/2017

Bodens kommun har påbörjat arbetet med att upprätta verksamhetsområde för spillvatten och bygga ut vatten- och avloppsystemet inom området Kusön och Kusån.

Kommunal spillvattenanslutning kommer att ordnas för samlad bebyggelse inom området Kusön och Kusån senast oktober år 2021. Bakgrunden är Mark- och miljödomstolens fastställande av länsstyrelsens föreläggande, att Bodens kommun skall tillgodose behovet gällande spillvatten genom en allmän avloppsanläggning.

Mer information och kontakt med projektledare för vatten- och avloppsutbyggnaden kan erhållas via kommunens växel, telefon 0921-620 00. Projektledare är Magnus Bäckström, tekniska förvaltningen.

Projektet är i uppstartfasen - aktuell information kommer publiceras fortlöpande via Norra älvstråket - Kusån/Kusön.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun
UpplevBoden.nu

Genvägen