Senast uppdaterad: 04/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Nu sopar vi gatorna och städar bort vintern


04/28/2017

Nu sopar vi för fullt och städar bort vinterns sand och grus från våra gator. Även fast vi använder vatten för att minska dammet vid sopningen så kan det damma en del. Vi hoppas att det inte medför allt för stora bekymmer.

Info från gatudriften

På grund av den kalla och sena våren så har sandupptagning kommit igång cirka två veckor senare än tidigare år.

Sandupptagningen efter vinterns halkbekämpning sker områdesvis i hela kommunen. 
Vi startar i april månad och är troligtvis klar i slutet av maj beroende på väder.
Många tycker att sopningen startar sent på säsongen men det beror på att vi måste använda vatten för att binda dammet som virvlar upp vid sopningen. Om det är risk för minusgrader i asfalten kan vi inte använda vatten eftersom det då bildas en isskorpa på gatan.

Det kan ändå damma något och vi hoppas att du har överseende med det.

Startar i centrum

Centrala orten prioriteras först med en grovsopning inklusive gångbanor.
Därefter sopas busslinjer och huvudvägar med tillhörande gång och cykelbanor. 
Vi avslutar ute i bostadsområdena, villa gator, områdesvis.

När grovsopningen är klar startar en finsopning av vissa ytor i centrala stan.
Det kan även förekomma sandupptagning nattetid.

/hälsningar Gatudriftenheten

Tillbaka

Genvägen