Senast uppdaterad: 01/12/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialchefens rapport december 2017


01/03/2018

Vid socialnämndens sammanträde 14 december rapporterade socialchef Catharina Liljeholm bland annat om evakueringen av Svedjebacka äldreboende till f.d. Lungkliniken. Svedjebacka har som tidigare rapporterats drabbats av vägglöss.

Evakueringen av Svedjebacka äldreboende till f.d. Lungkliniken (Lungan) på Garnisområdet genomfördes den 29 november. 

Flytten av brukare gjordes avdelning för avdelning. De sista boende hade flyttat redan vid tidig eftermiddag samma dag. Såväl flytt av brukare som ingångsättande av en fungerande verksamhet vid Lungan har gått över förväntan. En stor eloge måste riktas till vår personal, boende och anhöriga samt andra som ställt upp i detta omfattande arbete.

Lucia besökte Lungan på Lucia-morgonen. 

I nuläget pågor saneringsarbetet vid Svedjebacka. Paralellt med det pågår planering för återflytten från Lungan. Flytten kommer att genomföras efter helgerna och efter det att Svedjebackas äldreboende återställts. Preliminärt datum för återflytt är satt till slutet av januari. Utredning kring kostnadsansvaret för saneringen av Svedjebacka pågår. 

Processen gällande utökning av äldreboendeplatser vid Älvstrand i Harads fortsätter. Beslut fattas av socialnämnden den 14 december. 

För att påskynda ärendet vad gäller JN Cares HVB flytt från Älvstrand till Sävast pågår en dialog med Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande ändring av tillstånd för lokal. 

November blev den månad näst efter oktober då kommunen haft flest antal dagar med betalningsansvar till Region Norrbotten. 

Slutligen ett stort tack till socialnämnd och medarbetare för ett gott arbete och god samverkan under det gångna året. 

Catharina Liljeholm
Socialchef

Tillbaka

Länkar


Genvägen