Senast uppdaterad: 04/27/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Bodens kommun är bäst i landet på bygglov


04/27/2017

Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört en servicemätning hos landets kommuner och Boden får högsta betyg vad gäller bygglov.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra.

De är företag som haft ärenden hos kommunen inom vissa myndighetsområden under år 2016 som har fått möjlighet att svara på en enkät hur de uppfattar kommunens service.

- Det är så klart mycket glädjande att våra företagare är så nöjda med de kontakter de haft med oss. De som gör det här möjligt är våra kunniga och duktiga medarbetare. Vår ambition är att hålla fortsatt hög servicenivå till alla våra kunder, säger Lars Nilsson (S) miljö- och byggnämndens ordförande.

Lars Nilsson framför också att han uppskattar det goda samarbetet mellan politiken och tjänstepersonerna på samhällsbyggnadskontoret, vilket också kan vara en bidragande anledning till det goda resultatet.

 

Tillbaka

Bodens kommun tipsarE-tjänster inom Bodens kommun
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
UpplevBoden.nu
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen