Senast uppdaterad: 06/02/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lönesatsning på vikarier i vård och omsorg


06/02/2017

Socialnämnden gör en lönesatsning på vikarier inom vård och omsorg för att säkra kvalitén i verksamheten.

Socialförvaltningen har sett att tillgången på vikarier inom vård och omsorg är begränsad och under sommaren är det en extra utmaning att lösa vikariebehovet.  Vikariebristen påverkar såväl kvalitén i verksamheten som arbetsmiljön.

Förvaltningsledningen har därför i samråd med presidiet beslutat att göra en lönesatsning på alla vikarier i vård och omsorg.  Den är är 1 500 kronor per månad, vilket motsvarar 9 kronor och 9 öre i timmen. Löneförhöjningen gäller från och med 1 juni.

Lönesatsningen är en del i socialnämndens arbete att vara en attraktiv arbetsgivare och visar att även vikarier värderas högt i verksamheten.

Tillbaka

Länkar


Genvägen