Senast uppdaterad: 05/17/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]
Länk till anslagstavlan

Samtal med kollegor kan minska utbrändhet


05/17/2017

Bodens kommun har som målsättning att minska sjukskrivningar till följd av stress och psykisk ohälsa. Därför ingår nu kommunen i ett landsomfattande projekt, tillsammans med SKL och 13 andra kommuner.

Se film

En enkäten går i dagarna ut till de yrkesgrupper som ges möjlighet att delta i projektet kollegiala samtalsgrupper. Yrkesgrupperna är anställda grundskollärare och undersköterskor samt vårdbiträden inom äldreboenden. Vidare kommer forskare vid Linnéuniversitetet att välja vilka som ges möjlighet att delta i samtalsgrupper. I projektet utbildas också handledare som ska leda samtalsgrupperna.

Handledare

Projektet går ut på att man tillsammans med handledare och kollegor under arbetstid deltar i samtalsgrupper två timmar i veckan i totalt tio veckor.

- Vi behöver hitta verktyg och arbetssätt för att främja hälsa och arbetsglädje och vi hoppas att detta ska vara något som ger resultat och som vi kan fortsätta att arbeta med, säger Stina Leden, projektledare.

Landsomfattande

Projektet heter ”kollegiala reflekterande samtalsgrupper” och forskarna vid Linneauniversitetet genomför även en landsomfattande undersökning om stress, utmattning, depression, ångest och upplevda krav och resurser i arbetet. 

Forskarna kan också visa att deltagare i tidigare samtalsgrupper har beskrivit att dom upplevde bättre hälsa och mindre krav i arbetet efter deltagandet jämfört med en kontrollgrupp. Deltagarna upplevde också ökat stöd, delaktighet och utvecklingsmöjligheter i arbetet. I Norrbotten deltar Bodens kommun och Piteå kommun i projektet.

Tillbaka

Bodens kommun tipsarUpplevBoden.nu
Lämna en synpunkt till Bodens kommun
E-tjänster inom Bodens kommun
Protokoll från Bodens kommun

Genvägen