Företagsfrukost på Tree Hotel

Företagsfrukost i Råne älvdal

Välkommen på företagsfrukost i Sörbyn som arrangeras i samarbete mellan Råek och Bodens kommun. Du kommer att få träffa ett antal spännande företagare och dessutom får ni höra allt om vad som är på gång i bygden och i kommunerna Boden och Luleå. Börja arbetsdagen med gemensam frukost tillsammans med andra företagare från alla typer av branscher.
 

Tid:

Fredag 20 september kl. 07:30 - 09:00

Plats:

Sörbyn Turism & Konferens